Strona głównaZdrowieWprowadzenie do normy ISO - Jakie są korzyści dla firm?

Wprowadzenie do normy ISO – Jakie są korzyści dla firm?

Duża konkurencja w wielu branżach wymusza na organizacjach ciągły rozwój i doskonalenie swoich produktów i usług. Pomocne w rozwoju firmy jest zdobycie certyfikatu ISO, który jest międzynarodowym zbiorem standardów. W artykule opowiemy jakie korzyści niosą ze sobą normy ISO i jak je wdrożyć w swojej firmie.

Dlaczego warto stosować normę ISO w swojej firmie?

„Stosowanie norm ISO w organizacji przynosi szereg korzyści. Mają one pozytywny wpływ na jej funkcjonowanie, skuteczność działania i reputację. Firmy, które wdrożyły certyfikat ISO, są postrzegane przez klientów i partnerów biznesowych jako bardziej atrakcyjne. Normy ISO odnoszą się bowiem do standardów opracowanych przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną. Obejmują one różnorodne obszary działania firm: zarządzanie jakością, technologie, bezpieczeństwo, środowisko, bezpieczeństwo informacji itd. Przeszkoleni pracownicy podnoszą wartość rynkową firmy, a to ma bardzo duży wpływ na jej rozwój. W określonych branżach certyfikat ISO jest konieczny do ubiegania się o lepsze kontrakty”. mówi nam Piotr Mróz ekspert ds. ISO https://adozet.com/

Jakie są najpopularniejsze rodzaje norm ISO?

Istnieje wiele norm ISO, które odnoszą się do konkretnych obszarów działania w organizacji.

Poniżej znajdziesz listę najczęściej używanych norm ISO, które odgrywają istotną rolę w rozwoju firm.

Popularne rodzaje norm ISO:

– ISO 9001:

To jeden z najbardziej znanych i często stosowanych standardów. Norma ISO 9001 skupia się na systemie zarządzania jakością i pomaga firmom w doskonaleniu procesów w celu poprawy poziomu zadowolenia klientów. Jest swego rodzaju ramą, która ustanawia system zarządzania jakością zgodny z oczekiwaniami klientów.

– ISO 14001:

Norma koncentruje się na aspektach związanych ze środowiskiem. Celem ISO 14001 jest pomoc w identyfikowaniu, monitorowaniu i kontrolowaniu działania firmy na środowisko naturalne.

– ISO 27001

Kluczowym aspektem funkcjonowania wielu organizacji jest skuteczne zarządzanie bezpieczeństwem informacji. Standardy obejmują analizę ryzyka i ochronę przed incydentami.

– ISO 45001

Celem normy ISO 45001 jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Norma wprowadza system, którego celem jest minimalizacja ryzyka wypadków i chorób zawodowych.

– ISO 50001

Odnosi się do skutecznego zarządzania energią i obejmuje efektywne wykorzystanie zasobów energetycznych, zmniejszenie zużycia energii i redukcję wpływu na środowisko naturalne.

Krok po kroku – jak wdrożyć normę ISO w swojej firmie?

Wdrożenie normy ISO to przede wszystkim staranne planowanie, dobra strategia i zaangażowanie wszystkich pracowników z organizacji.

Instrukcja wdrożenia ISO w organizacji:

  1. Zrozumienie normy ISO

Uważnie przeczytaj jej treść i zrozum jakie wymagania stawia przed firmą.

  1. Ocena sytuacji

W kolejnym kroku dokonaj analizy procesów istniejących w organizacji. Określ także, które z nich wymagają poprawy.

  1. Utworzenie zespołu wdrożeniowego

Wybierz osoby, które będą odpowiedzialne za wdrożenie normy ISO.

  1. Planowanie

Opracuj plan wdrożenia podzielony na etapy i określ terminy ich realizacji. Zaplanuj także koszty związane z tymi działaniami.

  1. Szkolenia dla personelu

Wszyscy pracownicy powinni zostać przeszkoleni w profesjonalny sposób.

  1. Zmiany w firmie

Wprowadź w organizacji niezbędne zmiany, które pomogą spełnić wymagania normy ISO.

  1. Wdrożenie normy ISO

Uruchom działania związane z normą ISO i monitoruj ich efektywność.

  1. Audyt wewnętrzny

Oddeleguj pracowników, którzy ocenią zgodność z normą i obszary wymagające poprawy.

  1. Certyfikacja

W tym kroku firma zewnętrzna przeprowadzi audyt, którego celem jest uzyskanie certyfikatu ISO.

  1. Utrzymanie normy ISO

Wdrożenie normy ISO wymaga ciągłego rozwoju i dostosowywania norm do zmieniających się warunków.

Jakie korzyści można osiągnąć dzięki uzyskaniu certyfikatu ISO?

Przestrzeganie norm ISO niesie wielorakie korzyści dla organizacji. Na szczególną uwagę zasługuje zwiększenie efektywności operacyjnej, czyli optymalizacja procesów w firmie. Pozwala to generować większe zyski. Klienci i partnerzy biznesowi docenią na pewno podniesienie poziomu usług i produktów. Firmy pracujące z normami ISO są bowiem zobowiązane do nieustannego doskonalenia swoich procesów. Istotne jest także zmniejszenie kosztów dzięki eliminowaniu błędów i skróceniu czasu produkcji. Normy ISO pozwalają także skutecznie zarządzać ryzykiem, co jest ważne dla trwałości firmy i stabilności jej pozycji na rynku. Zgodność z normami ISO to także dostosowanie działań do przepisów i standardów panujących w branży. Eliminuje to ryzyko naruszenia prawa i zwiększa zgodność produktu z oczekiwaniami rynku. Firma mająca certyfikat ISO jest także bardziej konkurencyjna na rynku i budzi większe zaufanie klientów i kontrahentów.

Jak widać, normy ISO mają duży wpływ w rozwoju i budowaniu konkurencyjności organizacji. Wdrożenie tych norm to inwestycja w przyszłość firmy.

Artykuł sponsorowany.

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Z TEJ KATEGORII