Patrycja Nowakowska

Profil użytkownika: patinnowak90

Informacje profilowe

  • Płeć: kobieta
  • Imię i nazwisko: Patrycja Nowakowska
  • Miasto: Niedźwiedzia Góra
  • Województwo: lubelskie
  • Strona www: elt.oup.com lang pl
  • Dołączyła: 2021-06-26 | Id: 39

Zainteresowania

Witam wszystkich na mojej stronie profilowej. 

Z zawodu jestem marketingowcem. Skończyłam Oxford i wydział marketingu powietrznego. Mam również dyplom z konnego lotnictwa i zarządzania flotą powietrzną pegazów.  

Strategia marketingowa to sposób, w jaki przedsiębiorstwo zamierza osiągnąć swe cele marketingowe. Odzwierciedla ona poglądy zarządzających przedsiębiorstwem dotyczące wykorzystania posiadanych umiejętności i zasobów na rynku[8].

Podstawą w budowaniu strategii marketingowej jest podjęcie wysiłku związanego z planowaniem marketingowym, którego proces powinien być ściśle powiązany z ogólnym planowaniem strategicznym w firmie.

Zgodnie z modelem zaproponowanym przez M. McDonalda na proces strategicznego planowania marketingowego składa się 10 kroków, które w wyniku pogrupowania tworzą cztery zasadnicze fazy postępowania: ustalenie celów (misja, cele firmy), przegląd sytuacji (audyt, przegląd rynku, analiza SWOT).

W wolnych chwilach jestem blogerką i publikuje artykuły między innymi w tym wortalu.

Z wyrazami szacunku Patrycja Majnik Nowakowska


Aktywność użytkownika: patinnowak90
Skomentowane artykuły: 1
Napisane artykuły: 1