Strona głównaTOPDotacja na magazyn energii - ile można dostać w 2023/2024?

Dotacja na magazyn energii – ile można dostać w 2023/2024?

Dotacja na magazyn energii to coraz bardziej popularny temat wśród osób zainteresowanych odnawialnymi źródłami energii. W obliczu rosnących cen energii elektrycznej i zwiększonej świadomości ekologicznej, magazyny energii stanowią atrakcyjne rozwiązanie umożliwiające bardziej efektywne wykorzystanie energii wytworzonej przez panele fotowoltaiczne. Programy dofinansowania, takie jak „Mój prąd 5.0”, otwierają nowe możliwości dla właścicieli domów i przedsiębiorców, dając szansę na zmniejszenie kosztów energii oraz zwiększenie niezależności energetycznej.

Sprawdź: https://kon-tec.eu/produkty/akumulatory-lifepo4/fotowoltaika-i-magazyn-energii/magazyny-energii

Dotacja na magazyn energii – jaki program?

Program „Mój prąd 5.0” jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na efektywne systemy magazynowania energii. W 2023 r. planowane jest kontynuowanie wsparcia dla osób, które chcą zainwestować w magazyny energii. W poprzedniej edycji programu maksymalna wysokość dofinansowania wyniosła aż 16 000 zł, co stanowiło znaczną pomoc finansową biorąc pod uwagę koszty instalacji magazynów energii. Dofinansowanie przysługuje pod warunkiem zakupu magazynu energii o mocy co najmniej 2 kWh i może pokryć do 50% kosztów kwalifikowanych zakupu i montażu urządzenia.

W ramach programu „Mój prąd” naboru wniosków dokonuje się przez kilka miesięcy po jego ogłoszeniu, co daje szansę wielu zainteresowanym na skorzystanie z dotacji. W poprzednich edycjach program cieszył się dużym zainteresowaniem, co potwierdzają liczby wniosków i przyznanych dotacji. Wynika z tego, że magazyny energii są coraz częściej postrzegane jako opłacalne i korzystne rozwiązanie.

Dotacja na magazyn energii – komu przysługuje dostacja?

Z dofinansowania do zakupu i montażu magazynu energii mogą skorzystać różne grupy inwestorów, w tym ci rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-billing oraz ci, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej. Warunkiem jest również przejście na obecnie obowiązujący system rozliczania net-billing.

Program „Mój prąd” obejmuje również inwestorów, którzy już skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem, że mikroinstalacja została przyłączona i zapłacona w okresie kwalifikowalności kosztów, a magazyn energii jest urządzeniem dodatkowym do mikroinstalacji. To otwiera drogę do uzyskania dodatkowego wsparcia finansowego dla osób, które już zainwestowały w zieloną energię i chcą dalej rozwijać swoje systemy energetyczne.

Dotacja na magazyn energii – czy warto?

Rozważając wartość dofinansowania na magazyn energii, ważne jest zastanowienie się nad długoterminowymi korzyściami, jakie może przynieść taka inwestycja. Magazyny energii pozwalają na składowanie nadwyżek energii wytworzonej przez panele fotowoltaiczne, co umożliwia jej wykorzystanie w późniejszym czasie, na przykład w nocy lub w dni bez słońca. To zwiększa efektywność systemu fotowoltaicznego i może znacząco obniżyć rachunki za energię elektryczną.

Dofinansowanie oferowane w ramach programu „Mój prąd” znacznie obniża początkowy koszt instalacji, co czyni inwestycję bardziej przystępną i szybciej zwracającą się. Ponadto, zwiększenie niezależności energetycznej i przyczynienie się do ochrony środowiska to dodatkowe, niematerialne korzyści, które warto wziąć pod uwagę.

Magazyn energii vs ulga termomodernizacyjna

Magazyn energii można również uwzględnić w ramach ulgi termomodernizacyjnej, która jest częścią rocznego rozliczenia podatkowego. Ta ulga pozwala na odliczenie do 53 000 zł kosztów termomodernizacji budynku od podstawy do opodatkowania. W ramach ulgi można odliczyć koszty magazynu energii, ponieważ zalicza się on do urządzeń i materiałów podlegających uldze, takich jak ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem.

Warto zwrócić się z zapytaniem o interpretację do Krajowej Informacji Skarbowej w razie wątpliwości, czy konkretne koszty kwalifikują się do ulgi. Istnieją już przypadki pozytywnych interpretacji, w których magazyny energii zostały uznane za urządzenia kwalifikujące się do ulgi termomodernizacyjnej. To dodatkowa zachęta do inwestycji w magazyny energii, ponieważ oprócz bezpośredniej dotacji, inwestorzy mogą również skorzystać z korzyści podatkowych.

Artykuł sponsorowany

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Z TEJ KATEGORII