Heinrich Rickert

Heinrich Rickert

Wszystkich 3
Dociekaniem  mechanizmów powstawania

Dociekaniem mechanizmów powstawania

Müllera-Freienfelsa, Franza Brentano, Dietricha von Hildebranda. W Polsce tematykę aksjologii analizowali zwłaszcza Florian Znaniecki (Zagadnienie wartości w filozofii 1910), Władysław Tatarkiewicz (O bezwzględności dobra 1919), Roman Ingarden (Przeżycie, dzieło, wartość 1966) oraz Józef Tischner (Myślenie według wartości 1982).

Dodany: 2021-06-11 | Przez: Maciej Włodarczyk | W kategori: Sprzęt RTV | Komentarzy: 0

dociekaniem źródeł i mechanizmów powstawania

dociekaniem źródeł i mechanizmów powstawania

Współczesne znaczenie (na którym opiera się aksjologia) zaczyna się od R. Dział filozofii, ogólna teoria wartości, nauka o wartościach, wieloaspektowe rozważania teoretyczne dotyczące pojęcia wartości, wywodzące się z etycznych koncepcji dobra[1]. , głównie przez przedstawicieli badeńskiej szkoły neokantyzmu (Wilhelm Windelband,...

Dodany: 2021-06-11 | Przez: Maciej Włodarczyk | W kategori: Sprzęt RTV | Komentarzy: 0

wartości w aspekcie systematyzującym i postulatywnym;

wartości w aspekcie systematyzującym i postulatywnym;

ich statusem ontycznym, relacjami z innymi bytami, sposobami ich poznawania i realizowania w aspekcie socjologicznym i teoretyczno-kulturowym;. Problematyce aksjologii są poświęcone liczne prace Alexiusa Meinonga, R. , głównie przez przedstawicieli badeńskiej szkoły neokantyzmu (Wilhelm Windelband, Heinrich Rickert), fenomenologii (Max...

Dodany: 2021-06-11 | Przez: Maciej Włodarczyk | W kategori: Sprzęt RTV | Komentarzy: 0