Główny księgowy

Główny księgowy

Wszystkich 1
Księgowość - buchalteria

Księgowość - buchalteria

Księgowość uproszona oznacza osobistą odpowiedzialność, brak odrębnej osobowości prawnej oraz kapitał własny. Księgowość pełna to odpowiedzialność do wartości sum komandytowych lub majątku osoby prawnej, osobowość prawna jest odrębna, a kapitał zakładowy.

Dodany: 2021-02-03 | Przez: Manika Księgowiec | W kategori: Biuro i firma | Komentarzy: 0