Dookoła łóżka nad

Dookoła łóżka nad

Wszystkich 1
Było to dla żartu, że któraś z papieru, wyciętych w.

Było to dla żartu, że któraś z papieru, wyciętych w.

Były to twory podobne z pozoru do istot żywych, do kręgowców, skorupiaków, członkonogów, lecz pozór ten mylił. Były to w istocie istoty amorfne, bez wewnętrznej struktury, płody.

Dodany: 2021-08-04 | Przez: Julian Mróz | W kategori: Hobby | Komentarzy: 0